The Board


*English below*
 

Sök till ESN VÄXJÖ (VIS) Styrelse - bli en del av ESN!
VIS (Växjö Internationella Studenter) söker nu en ny styrelsemedlem för HT20/21! Både svenska och internationella studenter är välkomna att ansöka!
Är du:
En person som är internationellt intresserad?
Intresserad av olika kulturer?
Intresserad av att resa och träffa nya människor?
Intresserad av kommunikation, marknadsföring, event- och reseplanering, ekonomi och/eller IT?
Intresserad av att få användbara erfarenheter och kunskaper inför ditt framtida yrkesliv, som kommer att berika ditt CV för framtiden?
Är dina svar ja? Då borde DU söka till ESN Växjö styrelse!
Vi söker just nu efter en student på Linnéuniversitetet som har minst en termin kvar av sina studier i Växjö, som kan arbeta självständigt och i team samt är internationellt intresserad.
VIS är medlem i ESN (Erasmus Student Network) - den största studentorganisationen i Europa som är aktiv i 40 länder och finns representerat i mer än 500 föreningar - där alla liknar ESN Växjö. Som styrelsemedlem kommer du att utveckla dig själv professionellt och personligt, få massvis av internationell erfarenhet och kunna utnyttja några av fördelarna att vara styrelsemedlem på campus. Några av fördelarna inkluderar ett styrelsekort vilket gör att du kan hoppa över kön till Stallarnas alla vanliga öppetkvällar, förtur att åka på några av resorna som hålls av ESN Växjö som gruppledare (exempel på resor är Lappland, Norge m.fl.), samt ett gratis medlemskap i ESN Växjö och ESN vilket ger access till alla rabatter från ESN. Vi är också övertygade om att du kommer ha kul under din tid i styrelsen!
Skicka ditt CV och motivationsbrev till [email protected], senast 30/08 klockan 23.59. Efter det kommer intervjuer att hållas med de som har sökt.
Styrelsepositionen som är möjlig att söka till är:
- KASSÖR
- BUDDY COMMITTEE COORDINATOR

Du kan hitta beskrivningen av styrelsepositionen i våra stadgar genom länken: https://drive.google.com/file/d/1YFUKyQTBhBk12HNkJ-FJEH8HjVOhhD1w/view?usp=sharing
Om du har några frågor angående positionen, skicka ett mail till [email protected]

_______________________________________

Apply to the ESN VÄXJÖ (VIS) board - join ESN!
ESN Växjö (Växjö International Students) is now looking for a new board members for HT20/21! Both Swedish and international students are welcome to apply!
Are you:
An internationally minded person?
Interested in culture sharing?
Interested in travelling and meeting new people?
Interested in communication, marketing, event and trips planning, finance and/or IT?
Interested to get valuable skills and qualifications for your future working life, as well enrich your CV and improve your soft skills?

Your answers are yes? Then YOU should apply to the ESN Växjö board!
We are at the moment looking for a student at Linnaeus University who have at least the upcoming semester left of their studies in Växjö, who can work independently as well as in teams and are interested in internationalisation.
ESN Växjö is part of ESN (Erasmus Student Network) - the biggest international student organization in Europe which is active in 40 countries and represented in more than 500 sections - all similar to ESN Växjö. As a board member you’ll develop yourself personally and professionally, get a lot of international experience and enjoy some of the benefits rewarded to board members on campus. Such benefits include a board card which enables you to skip the queue at Stallarnas any regular night, priority at joining some of the trips hosted by ESN Växjö as a working leader (examples of trips are Lapland, Norway and more), and a free ESNcard to access the many discounts given by ESN. We are also sure you will enjoy your time in the board!
Send your CV and a motivation letter to [email protected], latest 30/08 at 23.59. After that we will conduct interviews with the applicants.
The position that is open to apply for is:
- TREASURER*
- BUDDY COMMITTEE COORDINATOR

In our statutes, you can find the description of the position. You can find the link here: https://drive.google.com/file/d/1YFUKyQTBhBk12HNkJ-FJEH8HjVOhhD1w/view?usp=sharing
*Needs to Speak Swedish and have a personal number
For more information and questions on the position, email [email protected]!